Hakkımızda

Ülkemiz, gerek ekonomik gerekse sosyal alanda hızlı bir gelişim gösteren dinamik bir yapıya sahiptir. Bu değişime ayak uydurmak, özellikle iş çevreleri ve ekonomik karar birimleri açısından oldukça önemlidir. Konuya vergi boyutuyla yaklaştığımızda, karşımıza ülkemizin en geniş ve karmaşık mevzuatı çıkmaktadır. Üstelik bu mevzuat kendisini sürekli yenilemekte ve güncellemektedir.

Herşeyden önce vergi işletmelerin bir gideridir ve bugün alınan kararların ve atılan adımların ileride ortaya çıkaracağı vergisel boyutlarını hesaba katmayı bir an olsun ihmal etmemek gerekmektedir. Dolayısıyla, etkili bir vergi planlamasına ve güvenilir denetim ve kontrol mekanizmasına duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Söz konusu hizmetlerin ise ancak uzmanlarından alındığında istenilen sonuçları vereceği açıktır. 2013 yılında kurulan şirketimiz denetim, vergi ve yönetim danışmanlığı, kurumsal finansman ve kurumsal risk alanlarında hizmetler sunmaktadır.

Gıda, otomotiv, inşaat, tekstil, enerji, doğal kaynaklar, ambalaj, teknoloji, ar-ge, ürün ve marka yönetimi, güvenlik hizmetleri, turizm, finans gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren müşterilerimizin gereksinimlerini analiz ederek, ihtiyaçlar doğrultusunda özelleştirilmiş, müşteri özelinde çözümler üretmekteyiz. Bu çözümleri üretirken, müşterilerimizin yönetim kadrosu ile sürekli iletişim halinde olarak, onları bilgilendirmekte ve hedef odaklı tavsiyelerde bulunmaktayız.

Görevimiz, Bozok ekibi olarak, müşterilerimiz iş hacimlerini büyütürken onlara yol göstermek, muhasebe organizasyonu ve vergi planlamasını bir sorun olmaktan çıkararak, daha sağlam bir mali yapıya sahip olmalarını sağlamaktır. Hedefimiz ise, Türkiye’ye katma değer sunan her projenin mali danışmanlığını yapmaktır.